CasaMundus maakt verduurzamen eenvoudig

CasaMundus adviseert, coördineert en realiseert de verduurzaming van gebouwen. Dit doen wij in opdracht van beheerders van vastgoed, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en beleggers.

CasaMundus heeft een goed netwerk binnen de bouwwereld, de installatiewereld en de vastgoedbranche.

CasaMundus ontzorgt en vangt ook bijbehorende administratieve taken op die horen bij de verduurzaming.

CasaMundus staat voor een stapsgewijze verduurzaming van gebouwen vanuit een integrale visie op de lange termijn. Een doordachte aanpak, waar u in de toekomst beslist geen spijt van krijgt!

Direct financieel voordeel

Inzicht in mogelijkheden voor directe kostenbesparing wat betreft het gebouw-gebonden energieverbruik (verlichting, verwarming, ventilatie etc.) en realisatie van deze maatregelen.

Besparen op energiekosten door inkoop van schone stroom via zusterorganisatie Inspirantie onder eenvoudige en 100% transparante voorwaarden. Terugvordering van te veel betaalde energiebelasting via zusterorganisatie Inspirantie.

Financiering lange termijn maatregelen: het bedrag dat vrijkomt dankzij directe besparingen kan eventueel worden ingezet voor verdere verduurzamingsstappen (leidend tot nieuwe besparingen).

De CasaMundus aanpak

CasaMundus helpt vastgoed beheerders en beleggers met de verduurzaming van vastgoed. Wij zorgen ervoor dat u blijvend bespaart op uw energiekosten, en we helpen u met het tegengaan van verspilling. CasaMundus heeft een eigen aanpak ontwikkeld om deze doelen te bereiken.

Verduurzamingsmaatregelen kunnen vaak het beste stap voor stap genomen kunnen worden. Dit gebeurt op basis van een heldere en integrale lange termijn visie; een totaalplan op maat per object, gebaseerd op uw ambities en uw mogelijkheden.

CasaMundus gelooft niet in het stapelen van allerlei productgerichte oplossingen, zoals die bijvoorbeeld worden aangereikt door de ‘spullenboeren’ van deze wereld. Wij zien in de praktijk dat veel combinaties van product-oplossingen elkaar juist tegenwerken. Daarom is het beter om vanuit integrale systemen te denken en vervolgens integrale oplossingen aan te dragen. Die integrale oplossingen kunnen natuurlijk in stappen worden uitgevoerd.

 

Integraal

CasaMundus kijkt altijd naar het totaalplaatje. Dat doen we met een multidisciplinair team dat bestaat uit specialisten op het gebied van:
  • Bouwkundig advies
  • Duurzame installatietechniek
  • Veiligheid
  • ICT en monitoring van energieverbruik
  • Administratieve en juridische zaken
  • Subsidies en leningen

‘No regret’ maatregelen

Door onze integrale aanpak kunnen wij de verduurzaming van een gebouw in zijn geheel overzien; nu en in de toekomst. Verduurzamingsmaatregelen en systemen die zichzelf nog niet bewezen hebben (infraroodpanelen bijvoorbeeld) of veel profijt kunnen hebben van toekomstige innovaties, adviseren wij niet voor de korte termijn. Als een opdrachtgever desalniettemin voor een dergelijke maatregel wil kiezen, geven wij objectief inzicht in de voor- en nadelen.

Gezonde gebouwen

Wij adviseren geen maatregelen die een onnodig negatief effect hebben op het binnenmilieu of het buitenmilieu. Wij zetten in op een aangenaam en comfortabel binnenklimaat (goede ventilatie,voldoende daglicht, minimale geluidsoverlast etc.)

Heldere communicatie

In onze communicatie met beheerders zorgen wij ervoor dat hoofdzaken en bijzaken goed worden onderscheiden. We filteren en controleren alle informatie die we aanleveren, en we verwoorden alles zodanig dat onze rapportage overzichtelijk en begrijpelijk is voor de beheerder én de eindgebruiker.

Makelaar in energieoplossingen

Via onze zusterorganisatie Inspirantie ontzorgen wij beheerders op het gebied van energie-inkoop en de daarbij behorende administratieve taken. Doordat wij zelf duurzame energie inkopen in grote volumes kunt u bij ons terecht voor de levering van groene stroom tegen een scherp tarief, onder eenvoudige en 100% transparante voorwaarden.

Energiebelasting terugvorderen

Onze zusterorganisatie Inspirantie heeft zich gespecialiseerd in het terugvorderen van te veel betaalde energiebelasting. Energiebelasting is een complex onderwerp met veel bureaucratische regels en uitzonderingen. Daardoor zien we in de praktijk bijvoorbeeld dat VvE’s tot 45.000 euro per jaar te veel betalen aan energiebelasting.